Kom i gang med daytrading

Kom i gang med daytrading

Når man skal begynne å investere i aksjer er det smart å begynne litt forsiktig, men når man har erfaring og ikke minst investert en stund, og vil bevege seg opp på nesten nivå av investerings-stigen, er daytrading noe som de aller fleste ser som et naturlig neste skritt. Det er forbundet med noe mer risiko enn å investere med langsiktige mål, men det er noe med spenningen i det, som mange liker. 

Hvis det er noe du vil vite mer om, kan du lese om daytrading her for å danne deg et inntrykk av om det er noe som er på nivå med der du er, eller om det kanskje kan lønne seg å vente litt. Hvis man skal begynne å investere I aksjer, handler det I høy grad om å sette seg inn i ikke bare hvordan det fungerer, men også hvilke aksjer som man burde og ikke minst kan investere i.  

Det kan man lære seg mange steder, men det viktigste er at man har kunnskap om det man driver med og ikke minst vet hva som blir mulig å kjøpe. Og dette gjelder særlig når man beveger seg inn på for eksempel daytrading, der risikoene generelt er høyere. 

Hva er egentlig daytrading? 

Daytrading er en betegnelse som bruker når man handler med verdipapirer på ekstremt kort sikt. Man selger når det synker, og kjøper tilbake aksjene når prisene er lavere. Dermed kan man tjene penger på de samme aksjene man har flere ganger. Her er det å handle på både sekunder, minutter og timer det man driver med, og krever en helt annen innsikt i investering og ikke minst markedet, enn for eksempel å investere på vanlig måte. 

Det er en spennende måte å handle på der man kan tjene penger både når aksjene stiger og faller, så hvis man er skikkelig god her, kan det virkelig føre til god avkastning – gjerne mer enn en gang.